Labdarība

Sadarbībā ar vairākām labdarības organizācijām iesaistāmies labdarībā. Caur mums varat ziedot visu vai daļu naudas, kuru esat ieguvuši par saviem mobilajiem tālruņiem, no savas puses izraudzītā labdarībā. Tā ir laba iespēja ar nevajadzīgu tālruņu starpniecību palīdzēt bērniem, dzīvniekiem vai dabai!

LATVIJAS BĒRNU FONDS

Latvijas Bērnu fonda darbības mērķis ir rūpēties par Latvijas bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti – personības izaugsmi, materiālā stāvokļa uzlabošanu, kā arī tiesisko interešu aizstāvību un ievērošanu, jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām. Vairāk lasiet Latvijas Bērnu Fonda mājaslapā.

Latvijas Dabas Fonds

Latvijas Dabas fonda misija ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. Lai to īstenotu, fonds darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā un sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi. Vairāk par Latvijas Dabas Fondu aktivitātēm atradīsiet viņu mājaslapā.

Ziedot.lv

Ziedot.lv darbojas kopš 2003. gada. Šī labdarības organizācija ir tilts starp tiem, kam ir nepieciešama palīdzība, un tiem, kuri vēlas sniegt atbalstu. Zietod.lv darbojas jomās, kur valsts vai pašvaldības finansējuma nav, vai tas ir nepietiekams. Līdz ar to, viņi parūpējas par to, lai katram būtu iespēja saņemt palīdzību grūtā brīdī, un tie, kam ir labklājība, spētu ar to dalīties un palīdzēt savai tautai un valstij. Vairāk informācijas atradīsiet Ziedot.lv mājaslapā.