Privātuma politika

Ievads un darbības joma
Šajā paziņojumā minētās norādes „Redeem“, „mēs“, „mūsu“ vai „mūs“ ir attiecināmas uz uzņēmumu Redeem Ltd, kas apstrādā Jūsu pasūtījumu. „Redeem“ būs jebkuru personas datu apstrādātājs un pārzinis.
Šajā Paziņojumā par privātumu ir ietverta informācija par kārtību, kādā „Redeem” apkopo, izmanto un izpauž Jūsu personisko informāciju un datus („Personas datus”).
 1. Izmantojot tīmekļa vietni, reģistrējoties kā jebkuru „Redeem” sniegto pakalpojumu lietotājs un/vai vispārīgi izmantojot Mobiler pakalpojumus, Jūs piekrītat tam, ka Jūsu Personas dati tiek apkopoti un izmantoti šajā Paziņojumā par privātumu norādītajā veidā un mērķiem.
 2. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar Jūsu Personas datu apkopošanu vai izmantošanu ar tīmekļa vietnes starpniecību vai Jūs vēlaties, lai „Redeem” dzēš Jūsu Personas datus no tā datubāzes, vai arī Jūs vairs nevēlaties saņemt informāciju par produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar „Redeem” pa e-pastu: infosec@redeemgroup.com! „Redeem” izskatīs Jūsu lūgumu 48 stundu laikā.
 3. „Redeem” var apkopot un apstrādāt turpmāk minētos Personas datus.
  1. Informācija, ko Jūs sniedzat, aizpildot tīmekļa vietnē esošās veidlapas/lauciņus, tostarp informācija, kas tiek sniegta laikā, kad Jūs reģistrējaties tīmekļa vietnes lietošanai, abonējat „Redeem” pakalpojumus, publicējat kādu materiālu vai pieprasāt papildu pakalpojumus. „Redeem” arī var lūgt Jūs sniegt informāciju, Jums piedaloties kādā konkursā vai akcijā un ziņojot par kādu ar tīmekļa vietni saistītu problēmu.
  2. Jums ar mums sazinoties, „Redeem” var saglabāt šādas sarakstes datus.
  3. „Redeem” arī var lūgt Jūs aizpildīt aptaujas lapas, ko tas izmanto pētniecības mērķiem, lai arī atbilžu sniegšana nav obligāta.
  4. Informācija par tīmekļa vietnes apmeklējumiem, tostarp, bet ne tikai, informācijas plūsmas dati, atrašanās vietas dati, tīmekļa žurnāli un citi ar saziņu saistītie dati neatkarīgi no tā, vai minētais nepieciešams „Redeem” rēķinu izrakstīšanai vai citiem mērķiem un tam, kādiem resursiem Jūs piekļūstat.
Personas datu izmantošana un uzglabāšana
 1. Attiecībā uz visiem Personas datiem tiek nodrošināta stingra konfidencialitāte, droša uzglabāšana un to izmantošana vienīgi mērķiem, kas ir saistīti ar faktu, ka Mobiler izmanto šos datus, vai citiem mērķiem saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu, t.i., „Redeem” izmantos Jūsu Personas datus, lai apstrādātu Jūsu pasūtījumu saistībā ar Mobiler , proti, lai:
  1. veiktu Jūsu reģistrāciju tīmekļa vietnē un pārvaldītu tīmekļa vietnes pakalpojumus;
  2. izpildītu „Redeem” saistības, kas izriet no jebkuriem starp Jums un „Redeem” noslēgtajiem līgumiem;
  3. palīdzētu uzlabot Mobiler;
  4. palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes saturu un pakalpojumus, kurus „Redeem” sniedz tīmekļa vietnes lietotājiem;
  5. nodrošinātu tīmekļa vietnes satura attēlošanu Jums un Jūsu datoram pēc iespējas atbilstošākā veidā;
  6. iekšējas revīzijas veikšanai.
 2. Ja Jūs esat izvēlējušies saņemt ar mārketingu saistītu informāciju, „Redeem” var izmantot Jūsu Personas datus, lai:
  1. ar e-pasta starpniecību informētu Jūs par visjaunākajiem „Redeem” produktiem un pakalpojumiem (ja Jūs vēlaties saņemt informāciju par šādiem produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, atzīmējiet attiecīgo lauciņu, reģistrējoties šajā tīmekļa vietnē);
  2. pārvaldītu jebkuras loterijas vai konkursus, kuros Jūs varat piedalīties;
  3. sniegtu lietotājiem informāciju saistībā ar atjauninājumiem vai tīmekļa vietnē pieejamajiem papildu pakalpojumiem;
  4. uzlabotu Jūsu „Redeem” tīmeklī esošo profilu tā, lai „Redeem” varētu Jums nodrošināt Jūsu vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus;
  5. veiktu „Redeem” demogrāfiskās izpētes analīzi, kā rezultātā „Redeem” var vispārīgi (t.i., anonīmi) apvienot Jūsu informāciju ar citu lietotāju informāciju; un
  6. nodrošinātu, ka Jūsu e-pasta adrese, kas tiek izmantota mārketinga mērķiem, tiktu nodota attiecīgajām ārpus EEZ esošajām iestādēm, jo „Redeem” izmanto ASV uzņēmumu sniegtos pakalpojumus, lai nosūtītu ar mārketingu saistīto informāciju, kā arī to, lai šie uzņēmumi būtu parakstījuši līgumu par ES un ASV privātuma vairogu.
 3. Diemžēl nav iespējams garantēt pilnībā drošu informācijas pārraidi tīmeklī. Lai arī „Redeem” veiks visu iespējamo, lai nodrošinātu Jūsu Personas datu aizsardzību, tas nevar garantēt pilnībā drošu informācijas pārraidi tīmekļa vietnē, un šāda pārraide notiek, Jums uzņemoties attiecīgos riskus. Tiklīdz „Redeem” ir saņēmis Jūsu Personas datus, tas īstenos stingras procedūras un izmantos noteiktus drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem.
 4. „Redeem” nav saucams pie atbildības par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, apturot uzbrukumus pakalpojumiem, vīrusu rezultātā vai citu tehnoloģiski kaitīgu materiālu dēļ, kā rezultātā var tikt inficēts Jūsu datora aprīkojums, programmas, dati vai citi materiāli, izmantojot tīmekļa vietni.
Bērnu personas dati
Mūsu pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Ja Jums ir tapis zināms, ka kāds bērns, kurš vēl nav sasniedzis 16 gadu vecumu, mums ir sniedzis jebkādu personisku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums!
Personas datu izpaušana
 1. „Redeem” var izpaust Jūsu Personas datus saviem darbiniekiem un starpniekiem, lai pārvaldītu jebkurus kontus, produktus un pakalpojumus, kurus „Redeem” Jums sniedz pašlaik vai var sniegt turpmāk, un šie darbinieki un starpnieki minētos datus var izmantot ar tīmekļa vietnes lietošanu saistītiem mērķiem.
 2. „Redeem” var izpaust Jūsu Personas datus jebkuram „Redeem” uzņēmumu grupas dalībniekam, partneriem vai meitasuzņēmumiem, kas ietver sevī „Redeem” filiāles, mātesuzņēmumu un tā filiāles, kā norādīts 2006. gada Uzņēmējsabiedrību likumā, kā arī jebkuriem citiem ar Mobiler asociētiem vai saistītiem uzņēmumiem.
 3. Dati arī var tikt izpausti mūsu uzņēmējdarbības struktūras maiņas gaitā, proti, uzņēmumu apvienošanas, pievienošanas, bankrota, likvidācijas vai reorganizācijas, kā arī pilnīgas vai daļējas „Redeem” aktīvu pārdošanas, finansēšanas vai arī visas mūsu uzņēmuma vai tā daļas ieguves rezultātā.
 4. „Redeem” arī var izpaust Jūsu Personas datus trešajām pusēm:
  1. lai aizsargātu „Redeem” personāla, citu lietotāju un sabiedrības locekļu tiesības, īpašumu un personisko drošību;
  2. jebkuram uzņēmumam vai struktūrvienībai, kas iegūst visu „Redeem” uzņēmumu vai tā daļu, stingri ievērojot priekšnoteikumu, ka Jūsu Personas dati tiks izmantoti vienīgi saskaņā ar šajā Paziņojumā par privātumu ietvertajiem noteikumiem;
  3. lai īstenotu attiecīgos noteikumus;
  4. ja „Redeem” ir pienākums izpaust vai koplietot Jūsu Personas datus, lai izpildītu jebkuras saistības;
  5. krāpšanas un noziedzības novēršanas mērķiem (tostarp, sniedzot policijai informāciju par zagtām, bloķētām, viltotām vai neīstām ierīcēm); un
  6. lai „Redeem” varētu īstenot mārketinga un reklāmas komunikāciju, izpēti un analīzi (vienīgi vispārinātā veidā).
  7. Mēs varam pieaicināt trešo pušu uzņēmumus vai individuālas personas kā pakalpojumu sniedzējus vai sadarbības partnerus, lai apstrādātu citu informāciju un sekmētu mūsu uzņēmējdarbību. Šīs trešās puses, piemēram, var nodrošināt virtuālus ar IT un datu uzglabāšanu saistītus pakalpojumus.
IP adreses un sīkdatnes
 1. „Redeem” var apkopot informāciju par Jūsu datoru, tostarp Jūsu IP adresi, operētājsistēmu un pārlūkprogrammas veidu sistēmas administrācijas mērķiem un sniegt apkopotu informāciju. Tie ir statistikas dati par lietotāja darbībām pārlūkprogrammā un to veidu, un ar to starpniecību netiek identificēta neviena persona.
 2. Minētajiem mērķiem „Redeem” ar sīkdatņu palīdzību var apkopot informāciju par vispārīgo tīmekļa izmantošanu. Sīkdatnes ir nelielas datnes, kuras tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai, tādējādi ļaujot serverim iegūt informāciju no pārlūkprogrammas. Tie satur informāciju, kas tiek pārraidīta uz Jūsu datora cieto disku. „Redeem” izmanto sīkdatnes, lai apkopotu informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu, identificētu lietotājus, kas izmanto tīmekļa vietni atkārtoti, un personalizētu noteiktas tīmekļa vietnes daļas atbilstoši lietotāju pārlūkprogrammas izmantošanas vēsturei. Tādējādi „Redeem” var uzlabot tīmekļa vietni, kā arī sniegt labākus un personalizētākus pakalpojumus.
 3. Jūs jebkurā brīdī varat dzēst sīkdatnes no Jūsu datora cietā diska, kā arī veikt attiecīgos iestatījumus sīkdatņu atspējošanai, taču, ņemiet vērā to, ka sīkdatņu atspējošanas rezultātā var tikt ietekmētas Jūsu iespējas pilnībā izmantot tīmekļa vietnes sniegtās iespējas. „Redeem” sistēma nosūtīs sīkdatnes, tiklīdz Jūs piesakāties tīmekļa vietnē, ja vien Jūs neesat veikuši attiecīgos pārlūkprogrammas iestatījumus sīkdatņu noraidīšanai.
Drošība
„Redeem” ļoti nopietni uztver visus ar drošību saistītos aspektus. Mēs veicam dažādas darbības, lai aizsargātu Jūsu sniegto informāciju pret jebkuriem zudumiem, neatbilstošu izmantošanu, neatļautu ieguvi vai izpaušanu. Turklāt minēto darbību ietvaros vērā tiek ņemts mūsu apkopojamās, apstrādājamās un uzglabājamās informācijas konfidenciālais raksturs, kā arī tehnoloģiju pašreizējais stāvoklis.
Trešo pušu saites
 1. Tīmekļa vietnē attiecīgajā brīdī bar tikt ietvertas saites uz/no „Redeem” partneru tīklu, reklamētāju un meitasuzņēmumu tīmekļa vietnēm. Izmantojot kādu saiti uz jebkuru no minētajām tīmekļa vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā to, ka šīs tīmekļa vietnes ir izstrādājušas savu privātuma nodrošināšanas kārtību, tādēļ „Redeem” par tām neuzņemas atbildību. Lūdzu, rūpīgi izlasiet attiecīgos paziņojumus par privātumu, pirms Jūs minētajās tīmekļa vietnēs ievadāt Jūsu Personas datus!
Datu saglabāšana
 1. „Redeem” apkopotie dati var tikt saglabāti atkarībā no turpmāk minētā.
  1. Ja Jūs izvēlaties saņemt ar mārketingu saistīto informāciju, Jūsu vārds, uzvārds un e-pasts tiks saglabāti piecus gadus pēc pēdējās darbības veikšanas tīmekļa vietnē.
  2. Ja Jūs neesat izvēlējušies iepriekšminēto, šī paziņojuma 3. punktā minētie dati tiks saglabāti trīs gadus pēc pēdējās darbības veikšanas tīmekļa vietnē.
  3. Saskaņā ar attiecīgajiem finanšu noteikumiem ar pasūtījumiem saistītā informācija tiks saglabāta septiņus gadus.
Piekļuve informācijai
 1. Jūs attiecīgo tiesību aktu kārtībā esat tiesīgi piekļūt personas datiem, tos labot vai dzēst, vai arī ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat īstenot savas tiesības piekļūt šai informācijai saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.
 2. Ja Jūs uzskatāt, ka „Redeem” nepilda savas saistības saistībā ar Jūsu datu aizsardzību, Jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajā informācijas komisāra birojā, izmantojot saiti https://ico.org.uk/concerns/.
Izmaiņas Paziņojumā par privātumu
 1. Mēs attiecīgajā brīdī varam veikt izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu. Šādā gadījumā mēs publicēsim attiecīgās izmaiņas šajā lapā. Ja Jūs turpināt izmantot pakalpojumus pēc šo izmaiņu spēkā stāšanās, Jūs piekrītat jaunajā redakcijā esošajam paziņojumam.