Mobiler.lv līguma nosacījumi

Šie līguma nosacījumi tiek piemēroti www.mobiler.lv sistēmā mobilo tālruņu, planšetdatoru un iPod atkārtotas izmantošanas un tālākas tirdzniecības nolūkos sekojošā veidā.
1. Ziņas par pircēju
Pircēja komercnosaukums ir “Redeem Nordics OÜ”, reģistrācijas numurs 11956374. Uzņēmums realizē sevi zem nosaukuma “Redeem Nordics OÜ” un www.mobiler.lv interneta mājaslapā. “Redeem Nordics OÜ” caur dažādiem mārketinga kanāliem pērk un uzkrāj mobilos tālruņus, planšetdatorus un iPod.
Akceptējot līguma nosacījumus, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar līguma nosacījumiem un Mobiler.lv mājaslapā esošo informāciju.
2. Jēdzieni
Ar jēdzienu „Klients” tiek domāta puse, kura noslēdz līgumu, lai pārdotu preci uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” un saņemtu par preci izmaksājamo naudu un kuram pieder mobilie tālruņi, planšetdatori vai iPod, kas tiek pārdoti uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ”.
Ar jēdzienu „Līgums par apriti” tiek domāts līgums, kuru Klients aizpildītā veidā nosūta uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” kopā ar mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem vai iPod. Līgums par apriti nosaka pušu savstarpējās no līguma izrietošās tiesības un pienākumus, ja vien nav norunāts citādāk.
Ar jēdzienu „Pakete par apriti” tiek domāts Līgums par apriti kombinācijā ar mīksto aploksni.
Ar jēdzienu „Mobilie tālruņi” tiek domāti mobilie tālruņi, planšetdatori un iPod.
3. Mobilie tālruņi
Klientam par mobilajiem tālruņiem izmaksājamās atlīdzības summu ietekmē mobilā tālruņa marka un modelis, kā arī to stāvoklis. Mobilie tālruņi, ņemot vērā to stāvokli, tiek iedalīti piecās cenu klasēs: tāds, kas darbojas; tāds, kas ir salūzis; tāds, kam ir saplēsts ekrāns; tāds, kuru nevar ieslēgt; tāds, kuru vairs nevar salabot. Par tālruni, kas ir darba kārtībā, tiek izmaksāta Mobiler.lv mājaslapā norādīta pilnā cena; par salūzušu tālruni 65 % no pilnās cenas; par tālruni ar saplīsušu ekrānu 25 % no pilnā cenas; par tādu, kuru nevar ieslēgt 10 % pilnās cenas; par telefonu, kuru nevar salabot/ bloķētu (iCloud Activation lock, Checkmend, Google/Samsung Account, My Xperia Theft Protection vai mobilo operatoru melnajā sarakstā) 0 %.
Darba kārtībā: pilnībā vesels, bez fiziskiem bojājumiem un darba kārtībā komplektā ar akumulatoru.
Salūzis tālrunis:
 • nav akumulatora, tomēr darbojas ar mūsu testa akumulatoru
 • fizisks bojājums
 • trūkst zināmas daļas
 • salauztas pogas vai slēdži
 • saplīsusi kamera, klaviatūra, skaļrunis, mikrofons u.tml.
 • bojāts SIM kartes lasītājs vai lādētāja ligzda
 • bojāta programmatūra
Saplīsis ekrāns:
 • saplīsis displejs/ ekrāns
 • saplīsis skārienjutīgais ekrāns
 • ekrāns ar iedegušām krāsām
 • balts ekrāns
Tālrunis, kuru nevar salabot:
 • salauzta mātes plate (PCB), smags fiziska rakstura bojājums (piemēram, tālrunis pārlauzts)
Nestrādājošs:
 • nevar ieslēgt
 • nevar ieslēgt pilnībā (tālrunis neuzlādējas vai darbojoties iestrēgst)
 • nopietni bojāts (nav pat vesela ekrāna, iebūvētais akumulators ir uzblīdis)
Bloķēts:
 • iCloud Activation Lock (vairāk: www.icloud.com)
 • Iekārta, kurai būs aktīvs Activation Lock (Apple produkti) mēs izmaksāsim kompensāciju 0.00 €.
Palīgs Activation Lock noņemšanai:
Activation Lock ir iespējams deaktivizēt 2 veidos: attālināti (no datora) un no pašas iekārtas.
Attālināti: Dodieties uz www.icloud.com, kur ielogojieties savā iCloud kontā ar savu e-pasta adresi un paroli. Dodieties uz:
 1. "Find My Phone"
 2. "ALL DEVICES"
 3. Izvēlieties konkrēto iekārtu, kuru gribat noņemt no sava "iCloud" konta.
 4. Tālāk izvēlieties "Erase iPhone/iPad/iPod".
 5. Veiciet apstiprinājumu un ievadiet atkārtoti savu paroli.
No iekārtas: Dodieties uz
 1. "Settings"
 2. "Jūsu Vārds" vai "iCloud"
 3. "Sign out"
 4. "Delete account"
Pēc tam, kad ir izdevies atslēgt "iCloud", ir jādzēš palikusī informācija iekārtā. Dodieties uz:
 1. "Settings"
 2. "General"
 3. Izvēlieties "Erase all content and settings"
 4. Ievadiet piekļuves kodu un apstipriniet ar "Erase iPhone/iPad/iPod"
Bojājumi korpusā (piem., skrāpējumi) un mobilā tālruņa nodilums neietekmē par mobilajiem tālruņiem izmaksājamo cenu. Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” neuzņemas atbildību par mobilā tālruņa vai tā piederumu stāvokli, kas nonācis līdz uzņēmumam.
Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” pieņem arī mobilo tālruņu akumulatorus, akumulatoru lādētājus un citus papildu piederumus, tomēr tie neietekmē par mobilajiem tālruņiem izmaksājamo naudas summu.
Par pienākumu izpildi, kas saistībā ar pārdodamajiem vai atkārtotā lietošanā nododamajiem tālruņiem izriet no trešajiem līgumiem un parādsaistībām ārpus līguma, atbild Klients. Klientam ir pienākums izbeigt visus ar mobilo tālruni saistītos līgumus, pirms mobilā tālruņa nosūtīšanas uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ”. Klientam ir pienākums izdzēst datus no mobilā tālruņa, pirms tā pārdošanas uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ”.
4. Līgums par apriti un darījuma izpilde
Ja Klients vēlas pārdot vai nodot atkārtotā lietošanā savus mobilos tālruņus, Klients apņemas izmantot Līguma par apriti anketu un mīksto aploksni. Klientam Līgumā par apriti ir jāaizpilda visi prasītie lauki un jāatgriež Līgums par apriti kopā ar nosūtāmajiem mobilajiem tālruņiem mīkstajā aploksnē uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ”.
Līgums par apriti ir saistošs abām pusēm, ja Klients Līgumu par apriti ir atgriezis aizpildītā veidā un uzņēmuma “Redeem Nordics OÜ” pārstāvis pieņēmis Līgumu par apriti, un par darījuma objektu esošos mobilos tālruņus. Tādā gadījumā Līgums par apriti ir noslēgts.
Pieņemot Paketi par apriti, “Redeem Nordics OÜ” sākotnēji atver sūtījumu, novērtē atkārtoti izmantojamo mobilo tālruņu stāvokli un uz Klienta bankas kontu, kas norādīts Līgumā par apriti, izmaksā stāvoklim atbilstošu cenu šajā līgumā vēlāk aprakstītajā veidā. Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” ir tiesīgs dokumentēt notikumus tam nepieciešamā veidā.
“Redeem Nordics OÜ” ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par apriti, ja sūtījums pirms tā nejaušas sabojāšanās un iznīcināšanās riska pāriešanas uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” ir cietis vai, ja Līgums par apriti ir aizpildīts pretrunā ar norādījumiem.
Klients ir izpildījis no Līguma par apriti izrietošo sūtījuma nodošanas pienākumu, nododot to sūtījuma piegādātājam. Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” saņem tiesības uz visu sūtījuma saturu neatkarīgi no mantas daudzuma un kvalitātes.
5. Cena un norēķināšanās
Tiklīdz uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” ir noskaidrojis mobilo tālruņu marku, modeli un stāvokli, tiek aprēķināta pirkuma cena, kuru uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” ir gatavs samaksāt par mobilajiem tālruņiem. Pirkuma cena, kas veidojas par mobilajiem tālruņiem, atkarīga no mājaslapā Mobiler.lv atspoguļotās cenas un mobilo tālruņu stāvokļa, kas aprakstīts 3. punktā.
Norēķināšanās notiek ar bankas pārskaitījumu uz Klienta Līgumā par apriti norādīto norēķinu kontu. Norēķina konta numuram ir jābūt norādītam Līgumā par apriti, un tam ir jābūt Latvijas, Igaunijas, Lietuvas vai Somijas Republikās darbojošās bankas kontam, kas ir uz Klienta vārda.
Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” par mobilo tālruni veiks samaksu vēlākais 48 stundu laikā pēc mobilā tālruņa pieņemšanas brīža. Ar norēķināšanos tiek domāts tas, ka bankas pārskaitījums vai maksājuma uzdevums nonāk līdz uzņēmuma “Redeem Nordics OÜ” Klientam. Kā maksājuma apstiprinājums Klientam tiek nosūtīta e-pasta vēstule, kurā ir uzrādīta mobilo tālruņu marka, modelis, stāvoklis un cena.
Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” apņemas saskaņā ar nosacījumiem apsaimniekot visus tam atsūtītos mobilos tālruņus arī tad, ja par mobilo tālruni Klientam netiek samaksāts tā sliktā stāvokļa vai pārdošanas vērtības trūkuma dēļ. Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” neatgriež mobilos tālruņus sūtītājam, ja abas puses ir veikušas Līguma par apriti pienācīgu izpildi.
6. Privātuma politika
Redeem ņem verā datu aizsardzību ļoti nopietni un mēs daram visu kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka Tavi dati ir apstrādāti drošā veidā. Ja Tu vēlies uzzinātu vairāk par to, kādus datus mēs uzglabājam no Tevis, kā Tavi dati tiek apstrādāti un kā Tavi dati ir dzēsti no mūsu sistēmas, spied šeit, lai dotos uz mūsu Privātuma Politiku.
7. Ļaunprātīga izmantošana un ļaunprātīgas izmantošanas novēršana
Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” informē par visiem notikušajiem krāpniecības gadījumiem, likumpārkāpumu mēģinājumiem un citām pretlikumībām. Gadījumā, ja uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” konstatē noziedzīga nodarījuma pazīmes vai vēlas tās novērst, tas var reģistrēt datus attiecīgā reģistrā. Uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” ir tiesības ziņot policijai par likumpārkāpumiem, zagtu priekšmetu apriti un krāpniecību.
Uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” ir tiesības sniegt nepieciešamo informāciju policijas amatpersonām par notikušajiem un anulētajiem darījumiem, tādējādi sniedzot policijai pieeju uzņēmuma “Redeem Nordics OÜ” klientu reģistram.
Redeem Nordics OÜ
Westendintie 1, 02160 Espoo, Finland
The phone number is: +358 10 219 2833